Fackförbundens minne
TAM-Arkiv är en ideell förening med i stort sett bara Saco och TCO-förbunden som medlemmar - de står också för hela 95 procent av kundbasen och finansieringen. Lars-Erik Hansen är chef över organisationen som, som namnet antyder, förvarar, vårdar och tillgängliggör förbundens arkiv.
I Saco och TCO-förbunden så ingår bland annat polis-, finans-, teater- och journalistförbunden, lärarkåren och många fler. Deras arkivdepå rymmer över 7000 hyllmeter och det går att finna alla dokument sedan förbunden startade till dagens datum.
- Huvudsysslan är att ordna och hålla förteckningar över alla dokument som ryms här. Med så många dokument vi har så måste ordningen vara minutiös för det ska ju också gå att plocka fram specifika dokument på begäran av uppdragsgivaren, berättar Lars-Erik.

Man hjälper även förbunden med den dagliga hanteringen på så vis att man lägger upp dokumenthanteringsplaner. Riktlinjer helt enkelt för vilken information som ska sparas och vilken som ska gallras bort.
- Utöver det så har vi även ett forskningsråd som har till uppgift att främja och stödja forskning så även om vi inte syns och hörs så mycket så har vi en betydelsefull roll, avslutar Lars-Erik.

TAM Arkiv

Bransch:
Förening

Telefon: 08-545 415 61
Fax: 08-31 71 76


Email:
lars-erik.hansen@tam-arkiv.se

Adress:
TAM Arkiv
Grindstuvägen 48-50
16733 Bromma

| 13 SENASTE FÖRETAGEN